Kurs komputerowy dla seniorów

piątek, 10 maja 2019

W maju 2019 zakończył się kurs komputerowy dla seniorow. Uczestnicy po 120 godzinanch kusu

pogłębili umiejętności obsługikomputera i korzystania z internetu. Kursanci otrzymali na własność tablety.