"Małaksiążka-wielki człowiek"

wtorek, 21 kwietnia 2020

Gminna Biblioteka Publicznaw Krotoszycach brała udział w projekcie "Mała książka-wielki człowiek" zorganizowanym przez Instytut Książki zsiedzibą w Krakowie.

W ramach projektu wydano wyprawki czytelnicze 24 małym czytelnikom w wieku od 3-6 lat.