Komunikat dla czytelników

poniedziałek, 9 listopada 2020

Szanownii Czytelnicy!

W związku z ogłoszonymi 4 listopada 2020 r. kolejnymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa i zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej,

Gminna Biblioteka Publiczna w Krotoszycach oraz Filia w Warmątowicach Sienkiewiczowskich będą zamknięte dla użytkowników od 07. do 29 listopada 2020 r.

W tym czsie Biblioteka nie bedzie udostępniać zbiorów, ani ich przyjmować. Za okres zamknięcia biblioteki nie będą naliczanie opłaty za przetrzymywanie

wypożyczonych zbiorów.

O terminie otwarcia biblioteki  zawiadomimy odrębnym komunikatem- w siedzibie biblioteki i na naszej stronie www.