Fundacja Orange wspiera Biblioteki

piątek, 3 lipca 2015

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Krotoszycach

pozyskaładotacje w programie "Akademia Orange dla bibliotek"

w 2012 roku ( od stycznia do sierpnia) dotację            wysokości 705,43 zł

w 2012 roku (od września do 31 grudnia 2013 roku) w wysokości  1 973,37 zł.

w 2014 roku ( od stycznia do grudnia)                     w wysokości  1 457,74 zł.

w 2015 roku ( od stycznia do sierpnia)                     w wysokości     889,18 zł.

                                                                                       Razem:   5 025,72 zł.